Title: Nový laboratorní napájecí zdroj pro indukční ohřev
Other Titles: New laboratory power supply for induction heating
Authors: Ondráček, Jan
Advisor: Kroupa, Oldřich
Referee: Krutina, Aleš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18776
Keywords: pulzně šířková modulace;indukční ohřev;LC filtr;hloubka vniku;H-můstek;rezonanční obvod
Keywords in different language: pulse width modulation;induction heating;LC filter;penetration depth;H-bridge;resonant circuit
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci harmonického napájecího zdroje pro indukční ohřev. Dále se zabývá optimalizací indukční zátěže výpočtem paralelního rezonančního obvodu s ověřením pomocí simulace a jeho následnou realizací. V poslední části je demonstrována průzařnost duté magnetické a plné nemagnetické vsázky.
Abstract in different language: This presented master thesis is focused on design and implementation of the harmonic power source for the induction heating. Moreover it deals with the optimization of the inductive load calculation parallel resonant circuit verification through simulation and its subsequent implementation. Final part demonstrates flow-brightening of hollow magnetic and nonmagnetic batch.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Jan Ondracek.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062541_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062541_oponent.pdfPosudek oponenta práce564,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062541_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce237,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.