Název: Vztahy mezi civilizacemi a jejich vliv na světový obchod do roku 2005
Autoři: Pekařová, Martina
Králiková, Kristína
Králik, Jozef
Citace zdrojového dokumentu: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009, s. 87-138.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/1879
ISBN: 978-80-7043-814-5
Klíčová slova: civilizace;globalizace;liberalizace;mezinárodní obchod
Klíčová slova v dalším jazyce: civilization;globalization;liberalization;international trade
Abstrakt: Studie se v první části zaměřuje na historické a současné vztahy mezi civilizacemi, řeší historické rozdělení civilizací a vytyčuje civilizace současné. Její druhá část se týká světového hospodářství. Zde je charakterizován pojem hospodářství, jeho světový růst, integrační tendence ve světovém hospodářství, světový obchod a jeho vývoj a studie tady porovnává také obchod ve světě, především import a export zboží v zemích s nejsilnější ekonomikou. Třetí část studie je analytická. Zde jsou obsaženy analýzy hospodářství ve vymezených geografických regionech – Severní Amerika, Latinská Amerika, západní Evropa, východní a střední Evropa a Rusko, Asie, Střední Východ, Afrika. Porovnáván a analyzován je zde export a import zboží i služeb v jednotlivých světových regionech. Čtvrtá část studie se týká dopadů změn ve světovém obchodu vlivem spojení organizace ASEAN a Číny. Charakterizována je tady organizace ASEAN a text je také zaměřen na rostoucí vliv Číny ve světovém hospodářství a mezinárodním obchodu a rovněž na propojení Číny s organizací ASEAN. Pátá část studie se skládá z prognóz a vyhodnocení a šestá část je závěrečným souhrnem. Cílem studie bylo zhodnocení světového obchodu a jeho změny vlivem růstu Číny jako nové supervelmoci do roku 2005.
Práva: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Vyskytuje se v kolekcích:Finanční právo de lege ferenda

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pekarova.pdf2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1879

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.