Title: Elektrodynamické účinky zkratového proudu na odpojovač
Other Titles: Effects of Electrodynamic Short Circuit Current on a Disconnector
Authors: Kupilík, Martin
Advisor: Šnajdr, Jaroslav
Referee: Sedláček, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18792
Keywords: elektrodynamické účinky;zkratový proud;odpojovač;3d model;solidworks;simulace;comsol
Keywords in different language: electrodynamic effects;short circuit current;disconnector;3d model;solidworks;simulation;comsol
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výpočet elektrodynamických účinků zkratového proudu na odpojovač. Popisuje odpojovače obecně včetně dělení a značení odpojovačů. Je zde také vysvětleno zkoušení odpojovačů podle normy. V další části jsou vysvětleny vztahy, které popisují síly v elektromagnetickém poli. Dále je v práci proveden 3D model odpojovače podle výkresu a tento model je poté využit v simulaci elektrodynamických účinků. Poté jsou v práci popsány a provedeny simulace elektrodynamických účinků proudu na vodiče a v závěru na normou definovanou proudovou smyčku s odpojovačem. Cílem této práce je vytvořit funkční simulaci elektrodynamických účinků zkratového proudu na odpojovač.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on a calculation of electrodynamic effects of a short circuit current on a disconnector. It describes disconnectors generally including types and labeling of disconnectors. It also explains a testing of disconnectors according to the czech technical standards. There are also explained the physical equations, which describes electrodynamic effects in the electromagnetic field. The thesis contains 3D model of the disconnector according to a technical documentation and the model is used in the final simulation of electrodynamic effects. There are also several verifications of simulations included. The aim of the thesis is to create functional simulation of the electrodynamic effects of short circuit current on a disconnector.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martin Kupilik.pdfPlný text práce4,96 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062667_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062667_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062667_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce320,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.