Název: Ústavno-súdne zásahy do rozhodovacej činnosti správcov dane
Autoři: Štrkolec, Miroslav
Citace zdrojového dokumentu: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009, s. 78-86.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/1880
ISBN: 978-80-7043-814-5
Klíčová slova: ústavní právo;správa daní;ústavní soudnictví;Slovensko
Klíčová slova v dalším jazyce: constitutional law;tax administration;administration of constitutional justice;Slovakia
Práva: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Vyskytuje se v kolekcích:Finanční právo de lege ferenda

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
strkolec.pdf269,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1880

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.