Title: Ústavno-súdne zásahy do rozhodovacej činnosti správcov dane
Authors: Štrkolec, Miroslav
Citation: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009, s. 78-86.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/1880
ISBN: 978-80-7043-814-5
Keywords: ústavní právo;správa daní;ústavní soudnictví;Slovensko
Keywords in different language: constitutional law;tax administration;administration of constitutional justice;Slovakia
Rights: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Appears in Collections:Finanční právo de lege ferenda

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strkolec.pdf269,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.