Title: Průmyslové snímače průtoku
Other Titles: Industrial flow sensors
Authors: Richter, Lukáš
Advisor: Beran, Vlastimil
Referee: Kupka, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18824
Keywords: tekutina;viskozita;rychlost proudění;bernoulliho rovnice;tlakové ztráty;průtočné množství;průtokoměr;přelivy;žlaby;odpadní voda;hydrometrování;škrtící orgány;rychlostní sondy;ultrazvukové a indukční průtokoměry;clona;dýza
Keywords in different language: fluid;viscosity;velocity of flow;bernoulli equation;pressure loss;flow rate;flowmeter;spillways and gutters;wastewater;hydrometrics;speed probes;ultrasonic flowmeter;magnetic flowmeter;nozzle;orifice
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na měření průtočného množství. Spolu s teplotou a tlakem je průtočné množství nejčastěji snímaná veličina prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Jakékoli nepřesnosti v měření mohou znamenat citelnou finanční ztrátu provozovatele technologického procesu. Z tohoto důvodu vyžaduje měření průtoku hluboké poznání v oblasti hydromechaniky, chemie, elektrotechniky a elektroniky. Vzhledem k rozsáhlému spektru známých principů měření průtoku jsou v této diplomové práci uvedeny pouze ty nejpoužívanější a nejvíce vyvíjené.
Abstract in different language: This diploma thesis presents principles of flow measurement. The flow rate is one of the most frequently measured variables in the industry. Any inaccuracies cause significant financial loses. That is the reason why it is necessary to learn regularities, which are common with measuring of flow rate. There are many measuring principle and therefore the most commonly used are selected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_richter.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062876_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,37 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062876_oponent.pdfPosudek oponenta práce430,49 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062876_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.