Title: Studie rodinného domu vybaveného hybridním fotovoltaickým systémem a tepelným čerpadlem pro vytápění
Other Titles: Study of the family house with FV hybrid system and heat pump for heating
Authors: Herold, Tomáš
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18827
Keywords: fotovoltaický systém;tepelné čerpadlo;ostrovní provoz;návrh;měnič;rodinný dům;hybridní systém
Keywords in different language: photovoltaic system;heat pump;off grid system;design;inverter;family house;hybrid system
Abstract: Diplomová práce je založená na teoretickém návrhu hybridního FV systému a tepelného čerpadla rodinného domu. Vyhodnotil a popsal jsem rodinný dům, který jsem si vybral, po stránce energetické spotřeby, zateplení a polohy vůči světovým stranám. Dále jsem tento návrh zhodnotil ekonomicky a ekologicky, zhodnotil jsem energetické poměry pro napájení a vytápění rodinného domu po instalaci hybridního systému tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Poté jsem odhadl jeho energetickou soběstačnost.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on the theoretical design of the hybrid PV system and the heat pump for the family house. Then I analyzed and described the house, which I chose, after the energy consumption, insulation and position relative to the cardinal points. I also evaluated this proposal economically and ecologically, and I have evaluated the energy ratios of power supply and heating for the house after installation of heat pump and PV system. Then I had estimated its energy self-sufficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Herold_Tomas_DP.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062879_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062879_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062879_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18827

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.