Title: Analýza výrobního procesu elektrotechnické firmy
Other Titles: Analysis of Manufacturing Process in Electrical Engineering Company
Authors: Čechura, Richard
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Štich, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18885
Keywords: výroba;výrobní proces;layout;šachovnicová tabulka;sankeyův diagram;metoda souřadnic;i-d diagram;metoda craft;layout pracoviště;koextruze;projekt;hadice
Keywords in different language: production;process;layout;checkered table;sankey diagram;methods of coordinates;i-d diagram;craft method;workplace layout;coextrusion;project;hoses
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení výrobního procesu ve výrobní firmě Hutchinson, s.r.o. pomocí metody layoutu pracoviště. Hlavním cílem této práce bylo najít nejoptimálnější variantu prostorového uspořádání, odhadnout náklady na jednotlivé varianty, a odhadnout případnou vyrobenou skutečnou metráž za využití celkové efektivity linky
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focus on solving the manufacturing process in the engineering firm Hutchinson, Ltd., using the method of layout. The main objective of this work was to find the optimal variant layout, estimate the costs of the various options, and estimate the eventual made real footage for use in the efficiency of the line.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Richard Cechura_Analyza vyrobniho procesu v elektrotechnicke firmy_Diplomova prace.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062760_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce391,78 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062760_oponent.pdfPosudek oponenta práce454 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062760_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.