Title: Faktory ovlivňující účinnost stínění
Other Titles: Factors affecting the shielding effectiveness
Authors: Malkusová, Anna
Advisor: Hromádka, Miroslav
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18898
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;rušení;odolnost;elektromagnetické stínění;účinnost stínění;intenzita elektrického pole;kritická frekvence
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;interference;resistance;electromagnetic shielding;shielding effectiveness;electric field strength;critical frequency
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou elektromagnetických emisí a elektromagnetického stínění. Teoreticky je zaměřena na příčiny vzniku elektromagnetických emisí, způsoby jejich šíření a možnosti stínění těchto signálů, pomocí konstrukčního opatření nebo použitím vlnovodů. Zabývá se i jevy, které ovlivňují kvalitu stínění. Jsou zde popsány měřicí metody, především na základě, jakých norem probíhá samotné měření. Hlavním cílem této práce je navrhnout a realizovat experiment, který otestuje různé faktory ovlivňující účinnost stínění. Experiment je proveden pomocí dvou druhů antén trychtýřové a bikónicko-logaritmické, pro hodnoty intenzity elektrického pole 10 V/m a 40 V/m.
Abstract in different language: This thesis deals with issue of electromagnetic emissions and electromagnetic shielding. The thesis provides theoretical background concerning the causes of electromagnetic emissions, methods of spreading and the possibilities of shielding these signals using constructional treatment or using waveguides. It deals with the phenomena that affect the quality of shielding. The thesis describes the measurement methods mainly base on standards used for the measurement. The main aim of this thesis is design and realization of the experiment that tests the various factors affecting the shielding effectiveness. The experiment is carried out using two types of antennas horn and biconical-logarithmic, for values of the electric field strength 10 V/m and 40 V/m.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Malkusova Anna.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062773_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062773_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,35 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062773_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce236,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.