Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrist, Petr
dc.contributor.authorFerkl, Lukáš
dc.contributor.refereeWeissar, Petr
dc.date.accepted2015-05-27
dc.date.accessioned2016-03-15T08:51:07Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:51:07Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier62693
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18936
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh digitálního osciloskopu s 32bit mikrokontrolérem řady STM32F4xx. V práci je popsána obecná činnost digitálních osciloskopů a činnost navrženého osciloskopu, princip převodu analogového signálu do digitální podoby a následného zpracování v číslicové formě. Osciloskop je navržen ve dvou variantách. V první variantě je použit integrovaný AD převodník v mikrokontroléru a v druhé variantě je použit rychlejší externí AD převodník. Dále je popsán řídící firmware, jeho klíčové části a posloupnost úkonů při zpracování a zobrazování signálu na dotykovém LCD, včetně jednoduchého grafického prostředí s možností uživatelského vstupu.cs
dc.format39 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosciloskopcs
dc.subjectSTM32f4xxcs
dc.subjectAD převodníkcs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.titleDigitální osciloskop na platformě STM32F4xxcs
dc.title.alternativeDigital Oscilloscope on the STM32F4xx Platformen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe master thesis is focused to the design of the digital oscilloscope on a 32 bit microcontroller STM32F4xx series. General functionality of digital oscillocsopes, principles of conversion of analog signal to digital form and subsequent processing are described in the thesis. The oscilloscope is designed in two variants. Internal AD converter in the microcontroller is used in the first type and faster external AD converter is used in the second type. The firmware, key parts and the sequence of signal processing functions and drawing the signal on the touch LCD with a basic graphic interface are also described in the thesis.en
dc.subject.translatedoscilloscopeen
dc.subject.translatedSTM32f4xxen
dc.subject.translatedAD converteren
dc.subject.translatedmicrocontrolleren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lukas_Ferkl_E13N0102P.pdfPlný text práce4,41 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062693_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce466,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062693_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062693_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.