Title: Aplikace softwarového rádia pro výuku a experimenty
Other Titles: The Software Radio Application for Teaching and Experiments
Authors: Kotrch, Miroslav
Advisor: Linhart, Richard
Referee: Fiala, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18957
Keywords: softwarově definované rádio;sdr;usrp;gnu radio;gnu radio companion;ortogonální frekvenční multiplex;ofdm;prefix;qam;modulace;modulátor;demodulátor
Keywords in different language: software defined radio;usrp;sdr;gnu radio;gnu radio companion;orthogonal frequency-division multiplexing;ofdm;cyclic prefix;modulation;modulator;demodulator
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na softwarově definované rádio, modulační metodu OFDM a její implementaci v softwaru GNU Radio. Dokumentace bloků OFDM v softwaru GNU Radio. Na jednotce ETTUS USRP N200 je realizováno několik ukázkových příkladů.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the software-defined radio, OFDM modulation method and its implementation in the GNU Radio software. Documentation OFDM blocks in GNU Radio software. The unit ETTUS USRP N200 is realized by several example programs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Miroslav_Kotrch_F.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-065055_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-065055_oponent.pdfPosudek oponenta práce399,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-065055_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.