Title: Měření vlivu koncentrace kyslíku na PEM článek
Other Titles: Measurement the influence of the oxygene concentration on the PEM fuel cell
Authors: Vlček, Lukáš
Advisor: Štekl, Pavel
Referee: Pánek, David
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18983
Keywords: palivový článek pem;oxymetr;kyslík;výkon
Keywords in different language: fuel cell pem;oximeter;oxygen;performance
Abstract: Tato práce se zabývá vodíkovými PEM články a jejich výkonem, na který má vliv koncentrace kyslíku na oxidační elektrodě článku. Práce obsahuje popsané režimy, v kterých byl PEM článek provozován. Také jsou zde uvedené možnosti měřicího přístroje oxymetru, kterým byla koncentrace kyslíku měřena, a softwaru, který byl použít k propojení oxymetru s PC. Na závěr je provedeno shrnutí naměřených výsledků.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with hydrogen PEM cells and impact on their performance caused by the concentration of the oxidizing electrode cell. This thesis contains described modes in which PEM cell was operated. There are also listed options of oximeter, which was used as measuring device to measure the concentration of oxygen and described modes of software which was used to connect oximeter with PC. The conclusion contains summary of the measured results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlcek_BP.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-063967_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,37 kBAdobe PDFView/Open
oponent-063967_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-063967_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.