Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFriedl, Lukáš
dc.contributor.authorKošková, Lenka
dc.contributor.refereeBrůžek, Jaroslav
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:51:46Z-
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:51:46Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-02
dc.identifier57022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18987
dc.description.abstractJak je již z názvu poznatelné, práce se bude zabývat doložením různých teorií o rozdílu mezi druhy Homo ergaster a Homo erectus. Proto jsem se rozhodla, že v první části bakalářské práce představím oba dva druhy zvlášť. Tedy, že popíši jejich fyziognomii, ale i jejich způsob života. Ve druhé části práce se zaměřím na teorie, které podporují jednu nebo druhou tezi. Tedy mezi těmi kdo podporují tezi o dvou rozdílných druzích a těmi kdo je považují za jeden druh. A to na základě taxonomického, ekologického a morfologického hlediska.cs
dc.format12 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthomo ergastercs
dc.subjecthomo erectuscs
dc.subjectevolucecs
dc.titleHomo ergaster vs. Homo erectus: jeden či dva druhy?cs
dc.title.alternativeHomo ergaster vs. Homo erectus: one or two species?en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedAs already recognizable name, work will deal with documenting the various theories about the difference between the species Homo ergaster and Homo erectus. I decided that in the first part of the thesis will introduce the two species separately. Thus, the description of their physiognomy, but also their way of life. The second part will focus on the theories that support one or the other proposition. So between those who support the thesis of two different kinds, and those who regard them as a single species. And based on the taxonomic, ecological and morphological point of view.en
dc.subject.translatedhomo ergasteren
dc.subject.translatedhomo erectusen
dc.subject.translatedevolutionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koskova_Lenka-Homo_ergaster_vs_Homo_erectus.pdfPlný text práce295 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Koskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce497,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Koskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce465,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Koskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce375,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.