Název: Aktivní způsob života seniorů jako subkultura?
Další názvy: The active way of seniors´s life as a subculture?
Autoři: Maříková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Sosna, Daniel
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18992
Klíčová slova: subkultura;aktivní senior;aktivní stáří;důvody;záliby;členství v klubech
Klíčová slova v dalším jazyce: subculture;active senior;active age;hobbies;membership in clubs
Abstrakt: Cílem této práce je zjistit, zda aktivní způsob života seniorů může splňovat podmínky pro to, aby se tito lidé stali součástí subkultury aktivních seniorů. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů se pokusím zjistit, jak moc využívají kluby a sdružení pro seniory a zda se nějakým způsobem vymezují vůči většinové společnosti. Dále budu zjišťovat, jaké faktory ovlivňují seniory v jejich aktivním životě a z jakého důvodu se rozhodli právě pro aktivní způsob života. Zda se jedná o návaznost z mládí, nějakou kompenzaci nebo hledání něčeho nového.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim im of this study is find out if the active way of senior´s life can satisfy the conditions of subculture. With the help of semi-structured interviews I will try to find utilization rate of clubs and associations for seniors and I will try to find out if they somehow definise itself against mainstream society. The next aim is find out which factors are important in decision making about activities and why pensoniers are active. If it is a continuity of their youth, some compensation or search for something new.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce478,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Marikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce953,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Marikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Marikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce343,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18992

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.