Title: Etnokonfesní vztahy v Bosně a Hercegovině z antropologické perspektivy
Other Titles: Ethnoconfessional relations in Bosnia and Herzegovina from an anthropological perspective
Authors: Červenková, Andrea
Advisor: Lozoviuk, Petr
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18999
Keywords: bosna a hercegovina;etnicita;konfese;kolektivní identita;migrace;motivace;integrace;konflikt
Keywords in different language: bosnia and herzegovina;ethnicity;confession;collective identity;migration;motivation;integration;conflict
Abstract: Cílem bakalářské práce bude z antropologické perspektivy ozřejmit některé aspekty společenského života Čechů v Bosně a Hercegovině. Práce se zejména zaměří na analýzu soužití vybraných etnických skupin, a to především ze sociálního, kulturního a náboženského hlediska. Zvláštní pozornost bude, vedle historického nástinu etnokonfesní problematiky daného regionu, zaměřena na období nedávného válečného konfliktu z let 1992-95 a na období následující. Práce bude založena na primární a sekundární literatuře.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis will be to elucidate some aspects of the social lives of Czechs in Bosnia and Herzegovina. This thesis will focus on analyzing coexistence of selected ethnic groups, especially from social, cultural and religious point of view. Particular attention will be, beside historical outline of the ethnoconfessional problematics of a certain region, on recent war conflict from 1992 to 1995 and on a the following period. The thesis will be based on primary and secondary literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace pdf.pdfPlný text práce657,96 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cervenkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Cervenkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cervenkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce435,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.