Title: Guerilla gardening a pojetí prostoru
Other Titles: Guerilla gardening and conception of space
Authors: Fráňa, Martin
Advisor: Toušek, Ladislav
Referee: Brunclíková, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19002
Keywords: prostor;místo;transgrese;paměť prostoru;guerilla gardening;food not bombs;humánní geografie;ideologie;praktikování
Keywords in different language: space;place;transgression;space memory;guerilla gardening;food not bombs;humanistic geography;ideology;practice
Abstract: Cílem práce je vypracování případové studie jedné skupiny zabývající se tzv. guerilla gardeningem v českém prostředí. Práce ukazuje jak je aktivita guerilla gardening vnímána samotnými členy skupiny ale i širším okolím. Zvláštní pozornost je věnována tomu, jak guerilla gardening pracuje s prostorem a jak je vnímaný těmi kteří se aktivitě věnují. Práce se snaží o aplikaci teroretického rámce humánní geografie na aktivitu guerilla gardeningu.
Abstract in different language: This work focuses on case study of one group of guerilla gardenists in Czech Republic. The work shows how is the activity of guerilla gardening experienced by actors and people passing by. The work is especially concerned with the space and place manipulation as perceived by group itself. The work is trying to apply the theoretical framework of humanistic geography on the activity of guerilla gardening.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Frana-2014-2015-Guerilla gardening a pojeti prostoru.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Frana_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Frana_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Frana_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce429,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19002

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.