Title: Terénní výzkum parkourové subkultury
Other Titles: Field research of parkour subculture
Authors: Raffel, Ondřej
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Fatková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19024
Keywords: parkour;prostor;subkultura;resistence;identita;gatekeeping
Keywords in different language: parkour;space;subculture;resistance;identity;gatekeeping
Abstract: V této práci se budu zabývat produkcí a reprodukcí sociální identity (Jenkins 2008; Hall & Jefferson 1993) traceura, což je osoba, který se věnuje parkouru. Budu sledovat, jak jednotliví členové parkourové subkultury chápou a vyjadřují svojí identitu, tj., co to znamená být traceur, jaké hodnoty, slovník, vlastnosti, styl oblékání apod. si musí člověk osvojit. S tím souvisí vstup nováčků do této subkultury/prostředí a otázka jak tento proces probíhá, např. kdo plní roli gatekeepra (Feldman, 2003 apod.). Zároveň budu sledovat, jak se tvoří symbolické hranice v rámci této subkultury/prostředí. Dále se budu zabývat tím, jak probíhá symbolický boj této subkultury s dominantní kulturou, jak se vůči ní vymezuje a to z hlediska konceptu resignifikace veřejného prostoru (Hall & Jefferson 1993). Budu využívat metodu zúčastněného pozorování, analýzu videí, které členové subkultury natáčí a zveřejňují, a také diskuzí, které probíhají na internetu.
Abstract in different language: In this paper, I'll examine production and reproduction of social identity (Jenkins 2008; Hall & Jefferson 1993) of a traceur, who is a person practicing parkour. I'll observe, how members of parkour subculture understand and articulate their identity. What does it mean to be the traceur, which values, vocabulary, qualities and type of clothing they must acquire, because it is connected with joining to this subculture. I'll also examine, how this process of joining the subculture works, for example who has a role of gatekeeper (Feldman, 2003 etc.). I'll observe production of symbolic borders within the subculture. In the next part, I'll present, how is this subculture's fight against dominant culture going on, how they delimit themselves against it from standpoint of resignification concept of public space (Hall & Jefferson 1993). I will use a participant observation, analysis of videos that are made and posted by members of the subculture and analysis of discussions on the Internet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Raffel, Bakalarska prace, Terenni vyzkum parkourove subkultury.pdfPlný text práce623,65 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Raffel_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Raffel_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Raffel_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce425,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.