Title: Cikánské příbuzenství (a rodina) v ČR v reflexi na urbánní prostředí
Other Titles: Gypsy Kinship (and Family) in the Czech Urban Environment
Authors: Wlaschinský, Samuel
Advisor: Jakoubek, Marek
Referee: Jakoubková Budilová, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19026
Keywords: příbuzenství;rodina;cikánský;sdílený prostor
Keywords in different language: kinship;family;gypsys;shared space
Abstract: Základní tezí této práce je podoba cikánské rodiny a širšího příbuzenstva s důrazem na sdílení společného prostoru a vzájemnou komunikaci. Výsledky jsou založené na několikaměsíčním terénním výzkumu v cikánské rodině.
Abstract in different language: The topic of the present thesis is the form of the Gypsy family and kinship and is specifically concerns shared space and communication. The thesis is based on fieldwork conducted in Gypsy family.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Wlaschinsky_Samuel_2015.pdfPlný text práce532,5 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Wlaschinsky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce821,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Wlaschinsky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Wlaschinsky_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce386,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.