Title: Sociální sítě transimigrantů v České republice
Other Titles: Transnational connections of Belarusian immigrants living in Czech Republic
Authors: Pokorná, Tereza
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Lozoviuk, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19030
Keywords: migrace;imigranti;bělorusi;transnacionalismus;transnacionální sítě;vztahy;integrace;vymezení se;rituál
Keywords in different language: migration;immigrants;belarusian;transnationalism;transnational connections;relations;integration;delimination;rituals
Abstract: Práce se zaměřuje na běloruské imigranty žijící v České republice.několik let mimo svou rodnou zemi. Cílem je zjištění, zda i po několika letech mimo svou rodnou zemi setrvávají v transnacionálních sítích a vztazích. Práce obsahuje výzkum, jež jež je rozdělen do tří tématických oddílů: přináležení vs. vymezení se, frekvence kontaktů, rituál v podobě běloruských svátků, svateb, oslav apod. Výzkum byl proveden skrze polostrukturované rozhovory s běloruskými respondety/kami. Autorka se nechala inspirovat třemi již praktikovanými výzkumy českých badatelů. Práce je zakončena závěrem s výstupy výzkumu.
Abstract in different language: This work focuses on transmigrant relations and connections of Belarusian immigrants living in Czech Republic. First part of the work is theoretical introducing migration and transmigration theories, history and approaches. Then it follows three particular conncepts which inspired an author to make a research. Through the prepared half structured interview she tried to realize If Belarusian immigrants are still transnational after their long-term stay. Questions are divided into the sections concerning frequency of contacts with home country, themes of contacts, rituals as wedding, birthday or other Belarusian festivals, and delimitation vs. integration. Work is finished by a conclusion of the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza_Pokorna_Transnacionalni vztahy beloruskych imigrantu .pdfPlný text práce303,6 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pokorna_posudek vedouciho leden 2015.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Pokorna_posudek oponenta leden 2015.pdfPosudek oponenta práce782,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pokorna_prubeh obhajoby_leden 2015.pdfPrůběh obhajoby práce590,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.