Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPankowská, Anna
dc.contributor.authorDundálková, Kamila
dc.contributor.refereeSpěváčková, Petra
dc.date.accepted2015-09-04
dc.date.accessioned2016-03-15T08:52:07Z-
dc.date.available2015-06-01cs
dc.date.available2016-03-15T08:52:07Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-30
dc.identifier65729
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19037
dc.description.abstractPráce je zaměřená na sledování biologických a kulturních faktorů, které ovlivňují rozdílný výskyt onemocnění mezi muži a ženami. Sledovala jsem především faktory, jako jsou chování, status, strava a pracovní aktivita, s cílem zjistit, zda onemocnění a jeho projev je úzce vázán k biologickému pohlaví a genderu. Srovnávány byly vzorky jedinců z různých populací v místě a čase, s rozdílným pohlavím, společenským statusem, pracovní aktivitou.cs
dc.format60 s., (55 076 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgendercs
dc.subjectpohlavícs
dc.subjectpohlavní rozdíly v bioarcheologiics
dc.subjectfyziologické rozdílycs
dc.subjectkulturní předpoklady chovánícs
dc.titlePohlavní rozdíly ve výskytu onemocnění v bioarcheologickém záznamucs
dc.title.alternativeSex differences in the prevalence of disease in bioarcheological recorden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis focuses on an observation of biological and cultural factors, which influence a different occurrence of disease between men and women. I primarily studied factors such as behaviour, a status, a diet and working activities, with an objective to find out, if the disease and its manifestation are closely related to biological sex and gender. Samples of individuals from different populations from different place and time were compared with different sex, social status and working activity.en
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedsexen
dc.subject.translatedsexual differences in bioarchaeologyen
dc.subject.translatedphysiological differencesen
dc.subject.translatedcultural behavioural preconditionsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kamila_Dundalkova_2015.pdfPlný text práce616,6 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dundalkova_posudek vedouciho zari 2015.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Dundalkova_posudek oponenta zari 2015.pdfPosudek oponenta práce894,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dundalkova_prubeh obhajoby zari 2015.pdfPrůběh obhajoby práce499,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.