Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMurgaš, Jaromír
dc.contributor.authorBorovská, Petra
dc.contributor.refereePolák, Michal
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:52:32Z-
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:52:32Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier58904
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19065
dc.description.abstractHlavní snahou této bakalářské práce je představit problém smrti, který lze považovat za jeden z nejdůležitějších ve filosofii. Problémy smrti jsou velmi podstatné pro celý životní příběh, protože smrt je vždy okolo nás a neustále přítomná. Tato bakalářská práce také obsahuje několik autorů, mezi něž patří Martin Heidegger, Arthur Schopenhauer, Paul Ludwig Landsberg či Albert Camus, kteří poskytují několik zajímavých myšlenek a representují moderní filosofické myšlení. Každý z těchto autorů připisuje problému smrti různou důležitost, a tudíž se s ní také vypořádává různými způsoby.cs
dc.format61 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsmrtcs
dc.subjectfilozofiecs
dc.subjectmetafyzikacs
dc.subjectzkušenost smrtics
dc.subjectjistota smrtics
dc.subjectsebevraždacs
dc.titleOtázka smrtics
dc.title.alternativeThe Question of Deathen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMain aim of this bachelor thesis is to present the problem of death, that which can be considered one of the most important topics in philosophy. The problems of death are very significant for whole life story, because death is always around us and is omnipresent. This bachelor thesis also contains several authors such as Martin Heidegger, Arthur Schopenhauer, Paul Ludwig Landsberg or Albert Camus, who provide some quite interesting thoughts and represent the modern philosophical thinking. Each of these authors´ attaches ascribes various level of importance to the problem of death and therefore deal with the subject of death in different ways.en
dc.subject.translateddeathen
dc.subject.translatedphilosophyen
dc.subject.translatedmetaphysicsen
dc.subject.translatedexperience of deathen
dc.subject.translatedcertainty of deathen
dc.subject.translatedsuicideen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_OTAZKA SMRTI.pdfPlný text práce827,81 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-borovska_murgas.pdfPosudek vedoucího práce168,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-borovska_polak.pdfPosudek oponenta práce215,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Borovska_P.pdfPrůběh obhajoby práce391,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.