Název: Pedofilie
Další názvy: Pedophilia
Autoři: Halúzková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Veverková, Lada
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19100
Klíčová slova: pedofilie;pedofil;sexuální deviace;parafilie;sexuální zneužívání;falometrie;sexuální orientace;terapie
Klíčová slova v dalším jazyce: pedophilia;pedophile;sexual deviance;paraphilia;sexual abuse;phallometry;sexual attraction;therapy
Abstrakt: Práce pojednává o sexuálních deviacích všeobecně. Dále se zabývá problematikou pedofilie, její typologie, etiologie, diagnózy a terapie. Pro představu je uvedeno několik kazuistik. Poslední část je věnována pachatelům a obětem trestného činu sexuální zneužití.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis generally deal with sexual deviance. It also deals with the issue of pedophilia, its typology, etiology, diagnosis and therapy. There are a few case reports for example. The last section is dedicated to the offenders and the victims of the crime of sexual abuse.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Veronika_Haluzkova_bakalarska_prace_2015.pdfPlný text práce339,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-haluzkova_minhova.pdfPosudek vedoucího práce479,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-haluzkova_veverkova.pdfPosudek oponenta práce919,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Haluzkova_V.pdfPrůběh obhajoby práce480,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19100

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.