Title: Teorie osobnosti se zaměřením na Sigmunda Freuda
Other Titles: Theory of personality by Sigmund Freud
Authors: Zemanová, Barbora
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19137
Keywords: psychoanalýza;teorie osobnosti;libido;ego;id;superego;nevědomí;vývoj osobnosti;sny;analytická psychologie
Keywords in different language: psychoanalysis;theory od personality;libido;ego;superego;unconscious;personality development;dreams;analytical psychology
Abstract: Hlavním tématem této práce je interpretace Freudovy teorie osobnosti. Sigmund Freud byl významnou osobností v dějinách psychologie a jeho velkým přínosem byl právě objev psychoanalýzy. Psychoanalýza nebyla jen novou metodou léčby duševních chorob, Freud ji považoval za vědecké hnutí. Tato práce je rozdělena do tří částí. V druhé části práce srovnávám Freudovu teorii s teorií C. G. Junga a s jeho analytickou psychologií. Ve třetí části srovnávám Freudovu teorii s teorií A. Adlera a s jeho individuální psychologií. Jung a Adler patřili k nejbližším spolupracovníkům Freuda, ale během několika let se od psychoanalýzy odklonili. Každý z nich přinesl k teorii osobnosti něco nového a jedinečného.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is the interpretation of Sigmund Freud´s theory of personality. Sigmund Freud has become an important figure in the history of psychology with his great contribution of discovering the psychoanalysis. It has not just been a new method of treatment of mental illnesses - he regards the psychoanalysis as a scientific movement. This work is divided into three parts. In the first part I tried to interpret Freud's theory of personality and the main concepts of the psychoanalysis. In the second part I compared Freud´s theory with Jung´s theory of analytical psychology. In the third part I compared Freud´s theory with Adler´s theory of individual psychology. Jung and Adler were Freud's closest colleagues but over the years has deviated from psychoanalysis. Each of them has provided unique insights into the theory of personality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Barbora Zemanova.pdfPlný text práce522,17 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-zemanova_murgas.pdfPosudek vedoucího práce335,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-zemanova_kratochvil.pdfPosudek oponenta práce529,91 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zemanova_B.pdfPrůběh obhajoby práce673,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.