Název: Biodiverzita sinic a řas zatopených lomů v okolí Stoda
Další názvy: Cyanobacterial and algal biodiversity of flooded quarries near Stod
Autoři: Valešová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Kaufnerová, Veronika
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19157
Klíčová slova: biodiverzita;řasy;sezónní dynamika;sinice;zatopené lomy
Klíčová slova v dalším jazyce: algae;biodiverzity;cyanobacteria;flooded quarries;seasonal dynamics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá studiem řasové a sinicové biodiverzity dvou zatopených lomů nedaleko Stoda v Západních čechách. Po dobu dvou vegetačních sezon 2013 a 2014 byly na lokalitách sledovány fyzikálně-chemické parametry vody, druhová diverzita a sezónní dynamika sinic a řas. Na základě druhového zastoupení byl stanoven stupěň trofie obou lokalit. Zpracovaná data byla porovnána s údaji z podobných lokalit v ČR i v zahraničí. Zjištěné výsledky včetně soupisu taxonů jsou součástí práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with a survey of the cyanobacterial and algal diversity of two flooded quarries near Stod (West Bohemia). During two years (2013 and 2014) physical and chemical parametres (pH, conductvity and water temperature), biodiversity and seasonal dynamics were followed up. Based on the species composition the trophic status of both localities was defined. Results of this research were compared with other similar localities in the Czech Republic and all of the world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Eliska_Valesova_finalni.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-valesova v.pdfPosudek vedoucího práce542,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-valesova o.pdfPosudek oponenta práce502,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-valesova p.pdfPrůběh obhajoby práce151,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19157

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.