Title: Biodiverzita sinic a řas zatopených lomů v okolí Stoda
Other Titles: Cyanobacterial and algal biodiversity of flooded quarries near Stod
Authors: Valešová, Eliška
Advisor: Kaufnerová, Veronika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19157
Keywords: biodiverzita;řasy;sezónní dynamika;sinice;zatopené lomy
Keywords in different language: algae;biodiverzity;cyanobacteria;flooded quarries;seasonal dynamics
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá studiem řasové a sinicové biodiverzity dvou zatopených lomů nedaleko Stoda v Západních čechách. Po dobu dvou vegetačních sezon 2013 a 2014 byly na lokalitách sledovány fyzikálně-chemické parametry vody, druhová diverzita a sezónní dynamika sinic a řas. Na základě druhového zastoupení byl stanoven stupěň trofie obou lokalit. Zpracovaná data byla porovnána s údaji z podobných lokalit v ČR i v zahraničí. Zjištěné výsledky včetně soupisu taxonů jsou součástí práce.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with a survey of the cyanobacterial and algal diversity of two flooded quarries near Stod (West Bohemia). During two years (2013 and 2014) physical and chemical parametres (pH, conductvity and water temperature), biodiversity and seasonal dynamics were followed up. Based on the species composition the trophic status of both localities was defined. Results of this research were compared with other similar localities in the Czech Republic and all of the world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliska_Valesova_finalni.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-valesova v.pdfPosudek vedoucího práce542,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-valesova o.pdfPosudek oponenta práce502,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-valesova p.pdfPrůběh obhajoby práce151,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.