Title: Batrachofauna vybraných vodních ploch na Nepomucku
Other Titles: Fauna of amphibians of some water ecosystems near the town of Nepomuk
Authors: Prchalová, Monika
Advisor: Vlach, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19163
Keywords: batrachofauna;česká republika
Keywords in different language: batrachofauna;the czech republic
Abstract: V rámci této práce byla sledována batrachofauna pěti vybraných lokalit na Nepomucku, s cílem stanovit její druhové složení a určit základní populační charakteristiky. Výsledky byly konfrontovány s publikovanými údaji jiných autorů a zhodnoceny na základě vztahu k charakteru vodních ploch. Terénní práce probíhaly od konce března do srpna roku 2014. Pro sběr dat bylo na každé lokalitě uskutečněno pět návštěv, během nichž byla zaznamenávána přítomnost různých vývojových stádií obojživelníků a odhady jejich početnosti. Získaná data byla vyhodnocena v tabulkovém editoru MS Excel 2010.
Abstract in different language: Monitoring batrachofauna of five selected localities in the region of Nepomuk, the study was aimed at identification of species and determination of the basic population characteristics within the fauna of amphibians. Collected data and results were examined in contrast with published materials of other authors and assessed on the grounds of their correlation with the nature of the given bodies of water. Field research took place from March to August 2014. In order to gather appropriate data, each locality was inspected five times in the process of recording presence of different age stages of amphibians and estimation of their numbers. Gathered data were plotted on graphs in table editor MS Excel 2010.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monika_Prchalova_BP_2015.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-prchalova v.pdfPosudek vedoucího práce601,7 kBAdobe PDFView/Open
oponent-prchalova o.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-prchalova p.pdfPrůběh obhajoby práce172,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.