Title: Časoprostorová analýza sňatečnosti a rozvodovosti v České republice
Other Titles: Timespace analysis of nuptality and divorce rates in the Czech Republic
Authors: Bambasová, Kateřina
Advisor: Matušková, Alena
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19170
Keywords: hrubá míra sňatečnosti;hrubá míra rozvodovosti;česká republika;evropská unie
Keywords in different language: marriage crude rate;divorce crude rates;the czech republic;the european union
Abstract: Práce se zabývá časoprostorovou analýzou sňatečnosti a rozvodovosti České republiky v letech 2004 2013. Pomocí hrubých měr je sňatečnost a rozvodovost analyzována v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností, krajů i republiky jako celku. V práci jsou pomocí některých statistických metod zkoumány stavy uvedených jevů v průběhu času. Pomocí korelační analýzy je zjišťována závislost mezi hodnotou sňatečnosti a rozvodovosti a některými demografickými a ekonomickými ukazateli. Součástí práce je též časoprostorová analýza sňatečnosti a rozvodovosti států Evropské unie v letech 2004 2012 a porovnání s hodnotami České republiky.
Abstract in different language: The thesis work concerns timespace analysis of nuptality and divorce rates in the Czech Republic between the years 2004 - 2013. Using crude rates, marriage and divorce rates are analyzed in terms of administrative districts of municipalities with wider activity, also in counties and the country as a whole. In this thesis, with the help of some statistical methods, the state of referred phenomenas are researched over time. Using correlational analysis the relationship between the value of nuptality and divorce rates are found out with certain demographic and economical indexes. Timespace analysis of nuptality and divorce rates of countries in the European Union (between the years 2004 - 2012) are included as well as value comparisons with the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Casoprostorova analyza snatecnosti a rozvodovosti v Ceske republice I.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bambasova v.pdfPosudek vedoucího práce677,9 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bambasova o.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-bambasova p.pdfPrůběh obhajoby práce168,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.