Title: Recentní stržová aktivita ve Stříbrské pahorkatině
Other Titles: Analysis of recent and present-day gully activity in Stříbrská Pahorkatina
Authors: Vyrobik, Tomáš
Advisor: Stacke, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19178
Keywords: dendrochronologie;dendrogeomorfologie;stržová aktivita;stříbrská pahorkatina;gis;lidské změny krajiny
Keywords in different language: dendrochronology;dendrogeomorphology;gully activity;stribrska pahorkatina;gis;human changes of surface
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozšiřováním strže ležící mezi městem Stříbro a městem Kladruby. Tato strž je zajímavá tím, že se nachází mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Za její aktivitu nemohou jen lidské změny v krajině, ale i změna klimatu. V posledních letech je strž nejaktivnější v místech s největším sklonem. Strž byla podrobena dendrogeomorfologickému výzkumu, který pomohl popsat probíhající změny v její aktivitě. K doplnění časových údajů byla využita metoda dendrochronologie. Výsledky byly zpracovávány v prostředí GIS, které posloužilo také k následné vizualizaci.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with widening of a gully lying between Stribro and Kladruby. This gully is interesting by being placed between agricultural lands. Not only human changes of surface is responsible for its activity, but also climate change. The recent gully activity correlates with high slope value. The gully was examined in a dendrogeomorphology research, which has helped to describe ongoing changes in its activity. Dendrochronology enrich them with time data. The results were processed in a GIS software environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2015_Vyrobik_Tomas.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-vyrobik v.pdfPosudek vedoucího práce933,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-vyrobik o.pdfPosudek oponenta práce658,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-vyrobik p.pdfPrůběh obhajoby práce170,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19178

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.