Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 21 až 40 z 123
Dezortová, Aneta
Zaniklé pískovny a cihelny v okolí Plzně a jejich potenciál pro výzkum kvartéru

During Pleistocene glacials location of Czech territory allowed to form loess, blowing sands and also rivers, which reflect climatic changes and provide information for paleoenvironmental reconstruction. A large number of important localities of Quaternary sediments are in our territory. These lo...

Bešta, Lukáš
Motýli (Lepidoptera) vybraných lokalit Klatovska

This bachelor thesis provides a list of the species spectrum of butterflies in four sites around the town of Klatovy - Křesťanský vršek, the forest complex of Bor, Zámkovská hora and the forest complex near the village of Hráz. When put together, we detected 552 spe...

Járová, Kateřina
Řasová flóra mělkých vodních nádrží v okolí Plzně

This bachelor's thesis deals with the algological survey of shallow reservoirs near Pilsen. The aim of this study was to map a cyanobacterial and algal species diversity, monitoring of chemical-physical variables of surface water and to observe algal Gross seasonal dynamics. The lis...

Machulka, Jiří
Vývoj sídla Nové Sedlo od počátku 20. století do současnosti

This bachelor's thesis is concerned of the development of the seat Nove Sedlo from the 20th century to the present. The seat Nove Sedlo is located in the Karlovy Vary region in the Sokolov district. Main goal of this work is analyze the town´s evolution in time&#...

Baxová, Zuzana
Sinice a řasy Vejprnického potoka

This bachelor's thesis deal with algological research on the upper reaches of the stream Vejprnický potok. Objectives of this work were to make an inventory of algal species, monitoring physico-chemical parameters of surface water and seasonal dynamics of studied habitats. The thesis...

Kozelková, Tereza
Screening a identifikace bakteriofágů v lokálních populacích hlodavců

This bachelor thesis examines bacteriophage screening, a modified methodology for the amplification of bacteriophage DNA. It is known that rodents or ticks could be natural carriers of the bacteria of genus Borrelia. It is likely presence bacteriophages in their organisms. This bacteriophage...

Frdlíková, Kateřina
Naučná stezka v okolí lomů Velká a Malá Amerika se zaměřením na změny krajiny související s těžbou

The bachelor´s thesis deals with ccreation of a nature trial near the quarries Velká and Malá Amerika. Proposed nature trial approaches the geology of the area, the history and the current mining of limestone and the intervention of the mining in the landscape in the loca...

Veselá, Růžena
Molekulární biologická analýza některých druhů hub z herbářových i nativních položek pro fylogenetickou specifikaci

This bachelor´s thesis is focused on molecular biological analysis for phylogenetic specification of some fungi species. I mostly used herbarium fungi. The main part was isolation of DNA because DNA from herbarium-stored fungi is hard to get it. I got only one correct sequence ...

Faltusová, Zdeňka
Změny krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. století

The bachelor thesis deals with the observation and evaluation of time-space changes of the landscape development in basin of Nivní potok from the 19th to the 21st century. Old maps, historical aerial photographs and current orthophotomaps were used for evaluations. All of these&#x...

Pavliščová, Lenka
Analýza a hodnocení učebnic zeměpisu pro ZŠ

This bachelor theses is focused to the student's books of geography for 6. grades of primary school. There are three different books from the Fraus publishing, Czech Geographical Institute and The New School publishing, which were chosen. The books were analysed by different cr...

Kliková, Kristýna
Měkkýši v okolí Letkova Božkova na Plzeňsku

The research has been focused to the inventory research of the mollusc fauna in the small wooded area and adjacent wetland area along the Božkovský potok creek near E margin of the Plzeň town. The research was held from April to October 2015. The first chapter...

Kubalová, Martina
Fauna pavouků mokřadních luk v katastrálním území obce Capartice

The aim of this bachelor's dissertation was to survey the fauna of spiders wetland meadows in the cadastral territory Capartice, which belongs to nature conservation area Český les. The research of spiders was carried out from 22. 05. to 24. 10. 2015. There has not&#...

Lukášová, Vendula
Sledování výskytu škumpy ocetné (Rhus typhina) v Plzni ( Malý Bolevec, Újezd, Zábělá, Červený Hrádek, Doubravka, Bílá Hora, Severní Předměstí, Chlumek, Bukovec)

The topic of my thesis is observing of Rhus typhina occurence in Pilsen, namely in Bolevec, Bílá Hora, Severní předměstí, Doubravka, Zábělá, Újezd, Bukovec, Červený Hrádek and Chlumek. This botanical research maps the occurence of Rhus typhina at one quarter of the city. The r...

Hanzalová, Dana
Výzkum motýlů přírodní rezervace Petrovka

The inventory research has been focused on the butterflies in Petrovka Natural Reserve near Pilsen in the western part of the Czech Republic. The first chapters described general character of the area (geology, climate, zoology, botany). Next chapters present qualitative and quantitati...

Stará, Adéla
Měkkýši okolí vesnice Pila na Karlovarsku

The bachelor thesis focussed on the inventory research of the mollusc fauna in surrounding of the Pila village near Karlovy Vary in NW of the Czech Republic. The first chapters described the general character of the area (geology, climate, zoology, botany). Next chapters presented&...

Dáňa, Michal
Populační dynamika kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v EVL Blovice

The aim of this study was to investigate the abundance of yellow-bellied toad (Bombina variegata) in the SCI Blovice. 18 (2014), Rep. 22 (2015), pools were observed. The preferences of particular different age stages (adult, subadult, juvenile) depending on the monitored parameters...

Kašpárek, Václav
Zhodnocení jakosti koupacích vod v Plzeňském kraji

This work is aimed at the assessment of the bathing water quality in Pilsen region in the years 2006 to 20015. The first part of the thesis is focused on an analysis of the literature and an overview of bathing sites. The topics related to categorization of bath...

Stehlíková, Šarlota
Naučná stezka v okolí Klenčí pod Čerchovem jako doplněk výuky zeměpisu a environmentální výchovy

This bachelor's thesis deals with the creation of a nature trail in Klenčí pod Čerchovem surroundings. The objective of the thesis is to create the nature trail with worksheets,compare tests and graphic signs. The trail serves as a complement of teaching the geography at p...

Jeřábková, Lenka
Minulost a současnost funkcí rybníků Bolevecké rybniční soustavy

This work is following the development of functions of ponds in Bolevec pond system. Emphasising importance of the individual functions and importance of these changes in the past and their impact on the current pond and utilization of ponds.

Kuták, Vojtěch
Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) a její lokality severně od Plzně

This bachelor thesis deals with Lycopodium clavatum and her expansion in area north of Pilsen. Localities were located and studied in November 2014, February 2015, March 2015 and August 2015. Impact of other plants on clubmoss were studied on observed localities. The lenght of ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 21 až 40 z 123