Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLozoviuk, Petr
dc.contributor.authorBrabačová, Marcela
dc.contributor.refereeZalabáková, Jitka
dc.date.accepted2015-06-02
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:32Z-
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:32Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-16
dc.identifier61490
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19244
dc.description.abstractPohraniční město Cheb, které ve své minulosti zcela změnilo identitu z německé na českou, je dnes v souvislosti se společenským děním postihováno národnostně a občansky laděnými rozepřemi. Bez ohledu na změny, které se udály v česko-německých vztazích od roku 1989, na aktivní spolupráci města s německými sousedy, část obyvatel Chebu stále zaujímá v některých situacích vůči Němcům obranný, až nepřátelský postoj, který se pozorovateli zvenčí může jevit jako zcela nepodložený. Prostřednictvím jedné společenské události, která byla poznamenána radikálními nacionálními postoji je v práci zkoumán postoj dnešních Chebanů k sousednímu Německu a jeho obyvatelům, a vlivy, které na něj působí.cs
dc.format81 s. (146.963 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpohraničícs
dc.subjecthistorické povědomícs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectkolektivní paměťcs
dc.subjectformování postojůcs
dc.titleCheb versus Eger: Postoje současných Chebanů k německému Chebucs
dc.title.alternativeCheb versus Eger: Attitudes of current Inhabitants of Cheb towards German Cheben
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBorder town Cheb, which in the past have transformed completely its identity from German to Czech meets today national and civic minded disputes considering the social life. Irrespective the changes, which has been occurring in Czech German relations from 1898, and the active cooperation between the town and German neighbours, some inhabitants of Cheb still stands a defensive or even hostile stance against the Germans. This position may appear groundless. Via analysing one social event signed by radical nationalist attitudes and following reactions the attitude of current inhabitants of Cheb towards Germany and its inhabitants, and also influences on these attitudes are put under scrutiny in this work.en
dc.subject.translatedborderlanden
dc.subject.translatedhistorical consciousnessen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedcollective memoryen
dc.subject.translatedcreating of attitudesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Brabacova KSA 2015.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Brabacova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Brabacova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce933,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Brabacova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce584,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.