Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLozoviuk, Petrcs
dc.contributor.authorLošťáková, Pavlínacs
dc.contributor.refereeLupták Burzová, Petracs
dc.date.accepted2015-06-02cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:36Z
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:36Z
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2015-04-21cs
dc.identifier61496cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19248
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá "Etnickou proměnou Karlových Varů". Hlavním cílem je popsat, jak čeští obyvatelé vnímají Rusy v Karlových Varech. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsána teoretická východiska. V druhé části je popsán výzkum a jeho výsledky. Z výsledků výzkumu vzešlo, že čeští obyvatelé vnímají Rusy v Karlových Varech negativně, avšak pro mnoho z nich jsou zdrojem obživy.cs
dc.format61 s. (118 569 zn.), 7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectetnicitacs
dc.subjectrusovécs
dc.subjectKarlovy Varycs
dc.subjectPetr Velikýcs
dc.subjectlázeňstvícs
dc.subjectmigracecs
dc.titleEtnická proměna Karlových Varůcs
dc.title.alternativeThe Ethnic Transformation of Karlovy Varyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with "The Ethnic Transformation of Karlovy Vary". Main objective of this work is to describe how Czech citizens perceive Russians in Karlovy Vary. This work is divided into two parts. The first part describes theoretical basis. The second part desribes the field work and its results. The research has emerged that the Czech citizens perceived the Russians mainly negative in Karlovy Vary, but it is the livelihood of many of them.en
dc.subject.translatedethnicityen
dc.subject.translatedrussiansen
dc.subject.translatedKarlovy Varyen
dc.subject.translatedPetr Velikýen
dc.subject.translatedbalneologyen
dc.subject.translatedmigrationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Lostakova_P.2.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lostakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Lostakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Lostakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce419,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.