Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSosna, Daniel
dc.contributor.authorReitspiesová, Lenka
dc.contributor.refereeBrunclíková, Lenka
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:37Z-
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:37Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-24
dc.identifier61498
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19250
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo charakterizovat logiku, jakou Vietnamci žijící na území České republiky klasifikují potraviny ve svých obchodech. K tomu to účelu jsem použila výzkumné techniky jako pile sort (třídění na hromádky) a polo-strukturované rozhovory. Získaná data jsem analyzovala v programu ANTHROPAC a pomocí kvalitativních metod. Výsledky jsem se posléze pokusila interpretovat. Výzkum jsem realizovala v okolí měst Plzeň a Klatovy. Tato práce přinesla výsledky získané v sedmi vietnamských obchodech s potravinami a pracovala s pěti polo-strukturovanými rozhovory s Vietnamci. Snažila jsem se odpovědět na výzkumné otázky, které jsem si položila na začátku své práce: Jakou klasifikační logiku používají při klasifikaci potravin Vietnamci? Jaký je vztah klasifikace potravin a prostoru ve vietnamském obchodu? Vztahuje se klasifikace potravin k ekonomickým aspektům vietnamského obchodu?cs
dc.format81 s., 2 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectpotravinycs
dc.subjectkognitivní antropologiecs
dc.subjectprostorcs
dc.titleKlasifikace potravin: Vztah kategorií a prostoru na příkladu vietnamských obchodůcs
dc.title.alternativeFood classification: Categories and space relationship by an example the Vietnamese shopsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this diploma work was to define the logic that is used to clasify food in the shops of Vietnamese living in the territory of the Czech Republic. For this purpose I used research method of pile sort and half-structured interviews. Obtained data were analyzed in the ANTHROPAC programme and with the help of qualitative methods. Finally, the results were interpreted. The research was carried out nearby and within the city of Pilsen and the town of Klatovy. This work brought out results obtained in seven Vietnamese food shops and out of five half-structured interviews with Vietnamese. I tried to answer the research questions that were stated at the beginning of this work: What clasification logic is used when Vietnames clasify food? What is the relationship between food clasification and space in the Vietnamese shop? Is food clasification related with economic aspects of Vietnamese shop?en
dc.subject.translatedclassificationen
dc.subject.translatedfooden
dc.subject.translatedcognitive anthropologyen
dc.subject.translatedspaceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Reitspiesova-2015.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Reitspiesova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Reitspiesova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Reitspiesova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce485,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.