Název: Mezi islámem, tradicí a Západem: Obraz a utváření identity kuvajtské poválečné generace
Další názvy: Among Islam, Tradition and the West: Picture and Creation of Identity of Post-war Kuwaiti Generation
Autoři: Mrázková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Daniel
Oponent: Sobotková, Veronika
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19265
Klíčová slova: Kuvajt;kuvajtská společnost;poválečná generace;mladá kuvajtská generace;identita;vytváření identity
Klíčová slova v dalším jazyce: Kuwait;kuwaiti society;post-war generation;young kuwaiti generation;identity;identity creation
Abstrakt: Tato práce zkoumá mladou poválečnou generaci v Kuvajtu. Mapuje jejich současný životní styl a zkoumá vztah k zásadním faktorům, které přispěly k vytváření jejich kuvajtská poválečná generace je na jedné straně produkt globalizačních vlivů, které prostřednictvím přejímání cizích kulturních prvků přímo formovaly jejich identity. Zároveň však silně zohledňují lokální hodnoty plynoucí primárně z jejich víry a částečně i některých tradic, kterých se mladí nezříkají. Tato kombinace tak dala vzniknout unikátní a svébytné kultuře mladé kuvajtské generace spojující ve svých živote různé trendy moderní a západní s tradičními aspekty místními, s jedinou neměnnou proměnnou v podobě muslimské víry, jakožto stálého zdroje smyslu jejich životů.
Abstrakt v dalším jazyce: The work aims on exploring the young generation of Kuwaiti society and in the age from 20 to 25 years. This generation have grown up in different environment then the elders. Eight-months field research was conducted in Kuwait to explore the life of the young generation, their family and educational background, current lifestyle, and also their sexuality. The research presents the young Kuwaitis as a group, that grew up in very traditional environment of their families but on the other hand were since their childhood under direct influences of the globalization. Young Kuwaitis are more open to the world influence and other cultures. Young Kuwaiti generation has combined the influences in a very specific way. Even thought their lifestyle might appear strongly Westernized, the research has proven that their lives remain strongly tied with mainly with their Muslim faith and also their families, both representing unchangeable values for their future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FINAL2 - Diplomova prace - Veronika Mrazkova.pdfPlný text práce723 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-V. Mrazkova-V.pdfPosudek vedoucího práce243,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-V. Mrazkova-O.pdfPosudek oponenta práce377,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-V. Mrazkova.pdfPrůběh obhajoby práce131,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.