Název: On shape optimization of conduits with incompressible flow
Autoři: Cimrman, Robert
Rohan, Eduard
Citace zdrojového dokumentu: Applied and Computational Mechanics. 2007, vol. 1, no. 2, p. 393-400.
Datum vydání: 2007
Nakladatel: University of West Bohemia
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://www.kme.zcu.cz/acm/old_acm/full_papers/acm_vol1no2_p047.pdf
http://hdl.handle.net/11025/1927
ISSN: 1802-680X (Print)
2336-1182 (Online)
Klíčová slova: mechanika tekutin;tvarová optimalizace;laminární proudění;Navierova-Stokesova rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: fluid mechanics;shape optimization;laminar flow;Navier-Stokes equation
Abstrakt: In this paper we present an optimal flow problem in the context of internal laminar incompressible flows of Newtonian liquid. The flow optimization problem is introduced in variational form of the stationary Navier-Stokes equations. The parametrization of design domain using the free-form deformation (FFD) approach allows an easy mesh adaptation w.r.t. shape changes. Numerical examples are given for two kinds of optimization objectives: enhancing flow uniformity in a control region and minimizing pressure losses.
Práva: © 2007 University of West Bohemia. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Volume 1, number 2 (2007)
Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KME)
Volume 1, number 2 (2007)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
acm_vol1no2_p047.pdf1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1927

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.