Title: Salafismus v Německu
Other Titles: Salafism in Germany
Authors: Řeháková, Marie
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19270
Keywords: salafismus;Německo;džihádisté;islám
Keywords in different language: salafism;Germany;jihadis;islam
Abstract: Tato práce se zabývá tématem Salafismus v Německu. V první kapitole jsou vysvětleny stručně vybrané arabské termíny a ideologické výrazy. Poté je nastíněna ideologie samotného salafismu a vývoj života muslimů v Německu po druhé světové válce.Poté následují stěžejní kapitoly a to prezentace salafistických kazatelů, typologie německých salafistů a přehled vývoje salafismu jak na území celého Německa, tak i v konkrétních spolkových zemí a následné jejich srovnání.
Abstract in different language: This thesis presented by me is about the topic of Salafism in Germany. Salafism has been quite for a long time intensively discussed by the German media and also by the general public.The aim of this thesis is explanation of Salafism in Germany, bringing a comprehansive overview of Salafi preachers, their attitudes and opinions.At the beginning I will briefly explain meanings of Arabic and ideological terms. In following chapters will be described Muslim life after World War 2 and then seperation of Salafism into following groups: Purists, Politicos and Jihadis.I will refer primarily from foreign literature. Besides English literature mainly German-language sources. I use materials issued by various federal ministries and selected annual reports of individual federal authorities for Protection of the Constitution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rehakova.pdfPlný text práce746,54 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rehakova_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce75,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rehakova_posudek oponenta.PDFPosudek oponenta práce113,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rehakova_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce61,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.