Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřížek, Daniel
dc.contributor.authorKubelová, Jana
dc.contributor.refereeSobotková, Veronika
dc.date.accepted2015-06-03
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:52Z
dc.date.available2014-06-05cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:52Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61697
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19273
dc.description.abstractCílem této práce je zanalyzovat a charakterizovat znalosti a postoje Čechů - gymnazistů vůči muslimskému světu a jeho kultuře. Teoretická část práce přináší informace především z oblasti psychologie a sociologie týkající se postojů, předsudků či stereotypů. Dále jsou v této části uvedeny informace z již provedených výzkumů na obdobné téma a definice fenoménu islamofobie. Tato část je uzavřena kapitolou zabývající se specifiky adolescence. Praktická část se skládá z kvantitativního výzkumného šetření provedeného na účelovém vzorku populace českých gymnazistů. Výsledky výzkumného šetření přináší vhled do vnímání muslimů českými gymnazisty a zhodnocení jejich znalostí týkajících se islámu.cs
dc.format110 s. (182 352 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdefinice postojecs
dc.subjectdefinice islamofobiecs
dc.subjecttechniky měření postojůcs
dc.subjectpostoje gymnazistůcs
dc.subjectpostoje vůči muslimůmcs
dc.subjectznalosti gymnazistůcs
dc.subjectkvantitativní výzkumcs
dc.subjectvývojové rysy adolescencecs
dc.subjectmuslimovécs
dc.subjectislámcs
dc.subjectČeská republikacs
dc.titleZnalosti a postoj Čechů - gymnazistů vůči muslimskému světu a jeho kultuřecs
dc.title.alternativeKnowledge and attitude of Czechs - secondary grammar school students to the Muslim world and its cultureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is to analyze and characterize the knowledge and attitudes of Czechs secondary grammar school students to the Muslim world and its culture. The theoretical part provides information mainly from the fields of psychology and sociology, this information relates to attitudes, prejudices and stereotypes. Furthermore, this section contains information from previously conducted research on a similar topic and definition of the phenomenon of Islamophobia. This part is concluded by a chapter dealing with the specifics of adolescence. The practical part consists of a quantitative research conducted on an purpose built sample of the population of Czech secondary grammar school students. Results of the research provides insight into the Czech secondary grammar school students perception of Muslims and evaluation of their knowledge regarding Islam.en
dc.subject.translateddefinition of attitudesen
dc.subject.translateddefinition of islamophobiaen
dc.subject.translatedmeasurement techniques of attitudesen
dc.subject.translatedattitudes of secondary grammar school studentsen
dc.subject.translatedattitudes towards muslimsen
dc.subject.translatedknowledge of secondary grammar school studentsen
dc.subject.translatedquantitative researchen
dc.subject.translateddevelopment features of adolescenceen
dc.subject.translatedmuslimsen
dc.subject.translatedislamen
dc.subject.translatedCzech republicen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - J. KUBELOVA.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-J.Kubelova-V.pdfPosudek vedoucího práce207,69 kBAdobe PDFView/Open
oponent-I. Kubelova-O.pdfPosudek oponenta práce381,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-J. Kubelova.pdfPrůběh obhajoby práce132,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.