Title: Antisemitismus v českých zemích 1918 - 1938
Other Titles: Anti-Semitism in the Czech lands 1918 - 1938
Authors: Jedličková, Petra
Advisor: Profant, Martin
Referee: Bílková, Jitka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19281
Keywords: Židé;emancipace;antisemitismus;československo;nacionalismus
Keywords in different language: Jews;emancipation;anti-semitism;czechoslovakia;nationalism
Abstract: Práce se zaměřuje na fenomén antisemitismu v Československu v letech 1918-1938. Nejprve se zabývá podstatou antisemitismu. Dále popisuje vhled do historie Židů v Čechách, českého antisemitismu a známou antisemitskou aféru Leopolda Hilsnera. Následně ukazuje vznik Československa, postavení židovské menšiny a antisemitismus ve dvacátých letech a poté ve třicátých letech, kdy vznikaly fašistické organizace. Práce přináší i srovnání se sousedními státy. Rozebrán je i antisemitský tisk a na závěr je představen Samuel Steinherz a antisemitská Steinherzova kauza.
Abstract in different language: This thesis deals the phenomenon of anti-Semitism in the Czechoslovakia in between 1918-1938. The first chapter focuses on the essence of anti-Semitsm. The next part is devoted to the significant historical context of Jewish history in Bohemia, the Czech anti-Semitism and the affair of Leopold Hilsner. Then shows the establishment of Czechoslovakia, status of the Jewish minority and the anti-Semitism in 20's and then anti-Semitism in 30's, when were founded fascist organizations. The thesis provides a comparison of the Jew situation in the neighbour states. The next chapter describes anti-Semitism press. At the end there is introduced Samuel Steinherz and his rectorship affair.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Jedlickova Petra-EKS (2015).pdfPlný text práce500,21 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-jedlickova_profant.docxPosudek vedoucího práce50,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-jedlickova_bilkova.pdfPosudek oponenta práce491,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jedlickova_P.pdfPrůběh obhajoby práce257,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.