Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKastnerová, Martina
dc.contributor.authorFišerová, Nicole
dc.contributor.refereeŠevčík, Miloš
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:55:03Z-
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:55:03Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier61808
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19284
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na různá pojetí pojmu mimesis a odrazu skutečnosti v literárních dílech. V práci je analyzován charakter mimetických konceptů a jsou zde představeni vybraní autoři. Hlavním cílem je dokázat na analyzovaných dílech hypotézu, že mimesis, jako forma jakékoli nápodoby či reprezentace, je přítomna ve všech literárních dílech, přestože nemusí být na první pohled zřejmá.cs
dc.format75 s. (135 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkoncept mimesiscs
dc.subjectkonstruktcs
dc.subjectvztah fikce a skutečnostics
dc.subjectanalýza dělcs
dc.subjectinterpretacecs
dc.subjectreprezentace skutečnostics
dc.subjecterich auerbachcs
dc.subjectannthony nuttallcs
dc.subjectnový historismuscs
dc.subjectsvětatvorbacs
dc.subjectedgar allan poecs
dc.subjectdetektivní povídkycs
dc.subjecthororové povídky.cs
dc.titleKoncept mimesis - překonaný konstrukt nebo funkční interpretační koncept?cs
dc.title.alternativeConcept of Mimesis - obsolete construct or functional interpretive concept: analysis on the work of E. A. Poeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis introduces various concepts of mimesis and the reflection of reality in literature. The main goal of the thesis is to prove on the basis of analysis of selected works the hypothesis that mimesis as a form of any representation or imitation is present in literature.en
dc.subject.translatedconcept mimesisen
dc.subject.translatedconstructen
dc.subject.translatedthe relation between fiction and realityen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedinterpretationen
dc.subject.translatedrepresentation of realityen
dc.subject.translatederich auerbachen
dc.subject.translatedanthony nuttallen
dc.subject.translatednew historicismen
dc.subject.translatedworldmakingen
dc.subject.translatededgar allan poeen
dc.subject.translateddetective storiesen
dc.subject.translatedhorror stories.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fiserova.pdfPlný text práce773,02 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-fiserova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce654,42 kBAdobe PDFView/Open
oponent-fiserova_sevcik.pdfPosudek oponenta práce627,76 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fiserova_N.pdfPrůběh obhajoby práce373,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.