Title: Řečová etiketa v internetových diskusích
Other Titles: Language Etiquette in Online Discussions
Authors: Haustein, Dušan
Advisor: Prošek, Martin
Referee: Hanzelínová, Lada
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19286
Keywords: pragmalingvistika;internetové diskuse;jazyková zdvořilost;kooperační princip;maxim taktu;teorie zdvořilosti
Keywords in different language: pragmalinguistics;internet discussions;language politeness;cooperation principle;tact maxim;politeness theory
Abstract: Práce analyzuje strukturu a projevy jazykové zdvořilosti v jazykovém materiálu sestaveném z vybraných internetových diskusí zpravodajských serverů Novinky.cz a iDnes.cz. Analytická část práce analyzuje nasbíraný jazykový materiál z gramatického a pragmalingvistického hlediska. Zjištěné projevy jazykové zdvořilosti a nezdvořilosti jsou v závěru práce kvantifikovány a porovnány.
Abstract in different language: The presented paper analyses expressions of language etiquette in the language material collected from discussion boards of two Czech news websites Novinky.cz and iDnes.cz. The analytical part analyses the collected language material through grammatical and pragmalingustic standpoints. The expressions language politeness and impoliteness are quantified and compared in the conlusive part of the paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dusan Haustein Diplomova prace 2015.pdfPlný text práce444,65 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-haustein_prosek.pdfPosudek vedoucího práce594,65 kBAdobe PDFView/Open
oponent-haustein_hanzelinova.pdfPosudek oponenta práce519,6 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Haustein_D.pdfPrůběh obhajoby práce278,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.