Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKočandrle, Radim
dc.contributor.authorProkešová, Lucie
dc.contributor.refereeBoháček, Kryštof
dc.date.accepted2015-05-26
dc.date.accessioned2016-03-15T08:55:18Z
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:55:18Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-14
dc.identifier61894
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19305
dc.description.abstractPráce se zabývá stoickým pojetím života ve shodě s přirozeností. Jelikož je člověk součástí přírody, nemůžeme opomenout jeho spojení s celkem. Z tohoto důvodu je v první kapitole představeno propojení přírody a člověka. Následně se práce zabývá vývojem lidské přirozenosti, který vychází od prvotního pudu a dospívá ke ctnosti. Následující kapitola pojednává o překážkách v podobě vášní, které brání člověku v dosažení ctnosti. Dále jsou zmíněny hlavní druhy vášní, jako jsou bolest, strach, touha a rozkoš. V další části práce pojednává o rozdílných způsobech, kterými je možné vypořádat se s vášněmi. Poslední kapitola je věnována životu ve shodě s přirozeností a různým způsobům, kterými lze dosáhnout tohoto cíle. Závěrečná část, která uzavírá celou práci, se zabývá ideálem stoického mudrce.cs
dc.format64 s. (111 800 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectživot ve shodě s přirozenostícs
dc.subjectpřírodacs
dc.subjectčlověkcs
dc.subjectvývoj lidské přirozenostics
dc.subjectvývoj lidského rozumucs
dc.subjectpudcs
dc.subjectrozumcs
dc.subjectctnostcs
dc.subjectvášeňcs
dc.subjectideál mudrcecs
dc.titleStoická filosofie - žít ve shodě s přirozenostícs
dc.title.alternativeStoic Philosophy - Living in Accordance with Natureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the stoic conception of life in conformity with nature. As a man is a part of nature, we cannot forget his connection with the whole. Because of this fact there is an interconnection between nature and a man, in the first chapter. Further the work deals with the development of human nature, which is coming out from the first instinct and matures to virtue. The following chapter discusses the obstacles in the form of passion, which prevents the man from achieving the virtue. There are also mentioned the main types of passions, such as pain, fear, desire and pleasure in the next part. The work discusses different ways, how to deal with passions, in next part. The last chapter is devoted to a life in conformity with the nature and the different ways how this goal can be achieved. The final part, which closes the whole thesis, deals with the ideal of the stoic sage.en
dc.subject.translatedliving in harmony with natureen
dc.subject.translatednatureen
dc.subject.translatedhumanen
dc.subject.translateddevelopment of human natureen
dc.subject.translateddevelopment of human reasonen
dc.subject.translatedinstincten
dc.subject.translatedreasonen
dc.subject.translatedvirtueen
dc.subject.translatedpassionen
dc.subject.translatedideal of sageen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_ PRA_CE.pdfPlný text práce443,08 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-prokesova_kocandrle.pdfPosudek vedoucího práce534,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-prokesova_bohacek.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prokesova_L.pdfPrůběh obhajoby práce286,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.