Title: Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta
Other Titles: Relations between Czechoslovakia and West Germany during the so-called Ostpolitik of Willy Brandt
Authors: Nováková, Monika
Advisor: Jeřábek, Martin
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19359
Keywords: ostpolitik;willy brandt;smlouva o vzájemných vztazích mezi čssr a nsr;nsr;sssr.
Keywords in different language: ostpolitik;willy brandt;contract on mutual relations between czechoslovakia and the nsr;nsr;ussr.
Abstract: Ostpolitik neboli východní politika založená Willym Brandtem je nová koncepce politiky vůči východní Evropě. Politika se začala rozvíjet již za Kondrada Adenauera, ale výsledky přinášela až nová politika W. Brandta. Willy Brandt se zaměřil na chápání politiky parlamentní demokracie a na samotný zrod uvažování v duchu zásad východní politiky. Práce se zabývá obdobím východní politiky, kterou nelze omezit pouze na léta 1969 1973 a na uplatňování výsledné koncepce východní politiky v praxi, se zvláštním zaměřením na československo-německé vztahy spojené se Smlouvou o vzájemných vztazích z roku 1973.
Abstract in different language: Ostpolitik or East policy based Willy Brandt is a new concept policy toward Eastern Europe. Politic begans to develop at the time Kondrada Adenauer, but the results have brought new policies W. Brandt. Willy Brandt. Willy Brandt focused on the understanding of the political and parliamentary democracy at the very birth of thinking in the spirit of the principles of Eastern policy. The work deals with the period of the Eastern policy , which can not be confined to the years 1969 - 1973 and to implement the resulting concept Eastern policy in practice, with a particular focus on the Czech- German relations associated with the Treaty on Mutual Relations from 1973.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vztahy mezi Ceskoslovenskem a NSR v dobe tzv. vychodni politiky Willyho Brandta.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novakova_posudek vedouciho3.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Novakova_posudek oponenta3.pdfPosudek oponenta práce932,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novakova_prubeh obhajoby3.pdfPrůběh obhajoby práce324,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.