Title: Cestování ve středověké Evropě
Other Titles: Travel in medieval Europe
Authors: Martínek, Daniel
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19374
Keywords: cestování;středověk;evropa;cestovatelské motivy;stezky
Keywords in different language: travel;middle ages;europe;travel motives;routes
Abstract: Bakalářská práce analyzuje cestování ve středověku se zaměřením na evropský kontinent. Popisuje středověké cestování a jeho hlavní motivy (náboženský, obchodní, politický, vojenský), prostředky dopravy a seznamuje s nejvýznamnějšími středověkými stezkami. Stranou zájmu nezůstává ani přiblížení cestovatelské každodennosti a jejich specifik (nesnáze, které mohly potkat středověkého cestovatele, předpisy, jenž musel dodržovat a poplatky, které musel v některých případech zaplatit apod.). Ke zpracování textu je využita relevantní odborná literatura doplněná vybranými prameny.
Abstract in different language: The thesis analyzes the travel in the Middle Ages, focusing on the European continent. It describes medieval travelling and its main motives (religion, trade, policy, warfare), means of transport, and introduces the most important medieval routes. Partial interest is given to portrayal of traveler's everydayness and its specifics (difficulties that could befall a medieval traveler, regulations that had to observe and fees, which in some cases had to pay, etc.). Relevant scientific literature and selected sources are used to develop this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martinek.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Martinek posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce803,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Martinek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce802,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Martinek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce287,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.