Title: Sedmiletá válka v Indii
Other Titles: The Seven Years´ War in India
Authors: Hlavatý, Petr
Advisor: Urban, Martin
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19397
Keywords: Indie;válka;Francie;Velká Británie;Karnátak;Bengálsko
Keywords in different language: India;war;France;Great Britain;Carnatic;Bengal
Abstract: Práce analyzuje a prezentuje základní faktory, které vedly ke konfliktu mezi Francií a Velkou Británií v Indii mezi lety 1756-1763. Zaměřuje se na hlavní aktéry a pozornost věnuje klíčovým bitvám, které se odehrávaly především v oblasti Karnátaku na východním pobřeží Indie. Následně hodnotí klíčové faktory a důsledky války pro zúčastněné strany.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor's thesis called "Seven Years' War in India" is the presentation and analysis of the factors that led to the conflict between France and Great Britain in India between years 1756-1763. The author focuses on the main actors and attention to key battles taking place mainly in Carnatic on the east coast of India called Coromandel coast. Then assess the key factors and consequences of war for the all parties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petr Hlavaty - 2015.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hlavaty_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce929,75 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hlavaty_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce794,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hlavaty_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce381,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.