Title: Obraz čarodějnických procesů v kultuře 20. století
Other Titles: The view of the witchcraft trials in the culture of the 20th century
Authors: Kaplanová, Jana
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19415
Keywords: čarodějnictví;severomoravské čarodějnické procesy;Kladivo na čarodějnice;Václav Kaplický;Otakar Vávra;salemské čarodějnické procesy;Arthur Miller;Čarodějky ze salemu
Keywords in different language: witchcraft;witchcraft trials in north Moravia;Hammer for witches;Václav Kaplický;Otakar Vávra;witchcraft trials in salem;Arthur Miller;The Crucible
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zobrazením čarodějnických procesů v kultuře 20. století. Primárně je zaměřena na české prostředí tedy na severomoravské čarodějnické procesy z druhé poloviny 17. století, které se následně staly tvůrčím námětem pro celou řadu českých umělců. Jako první se touto problematikou nechal na počátku 60. let inspirovat známý český spisovatel Václav Kaplický. V jeho pravděpodobně nejslavnějším románu Kladivo na čarodějnice se mu podařilo vytvořit jeden z nejčtivějších a nejkomplexnějších obrazů velkolosinských a šumperských čarodějnických procesů. Toto spisovatelovo pojetí ovlivnilo po roce 1963 většinu dalších autorů, kteří se rozhodli problematikou severomoravských čarodějnických procesů zabývat. Jedním z nich byl také známý český režisér Otakar Vávra. Stejně tak se nechali inspirovat spisovatel Michael Weber, dramatik Michal Lázňovský či ne příliš známý umělec Jiří František Šváb. Spíše pro srovnání jsou zde jako příklad čarodějnického pronásledování v zahraničí, konkrétně v USA, uvedeny také salemské čarodějnické procesy z roku 1692. Jimi se nechal inspirovat známý americký dramatik Arthur Miller. Jeho divadelní hra z roku 1953 Čarodějky ze Salemu (The Crucible) se stala předlohou pro dva stejnojmenné filmy z let 1956 a 1996.
Abstract in different language: This thesis follows up the representation of witch trials in the culture of the 20th century. It's mainly focused on the Czech area the witch trials in the North Moravia in the second half of the 17th century. They became the creative theme for lots of Czech authors. The first one who was inspired by this mentioned issue was a famous Czech author Václav Kaplický at the beginning of the 60th. In his probably most famous novel Witches' hammer he proved to create one of the most readable and global image of witch trials in Šumperk and Velké Losiny. After 1963 the most authors, who decided to follow up the witch trials' problem in North Moravia, were influenced by this conception. One of them was the well-known Czech director Otakar Vávra. The witch trials' problem in Velké Losiny and Šumperk inspired also the writer Michael Weber, dramatist Michal Lázňovský or not much known artist Jiří František Šváb. First there is an exemple of witch-hunt abroad, specifically in the USA. In 1692 there were the witch trials in Salem. They inspired the famous American dramatist Arthur Miller. His drama The Crucible (1953) became the artwork for the next two films of the same name in 1956 and in 1996.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obraz carodejnickych procesu v kulture 20. stoleti.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kaplanova posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce989,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kaplanova posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce956,47 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kaplanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce316,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19415

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.