Title: Francouzština pro podnik - případová studie
Other Titles: French language for business - case study
Authors: Svoboda, Jan
Advisor: Horová, Helena
Referee: Koláříková, Dagmar
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19600
Keywords: komunikace;francouzský jazyk;podnik;analýza
Keywords in different language: communication;french language;enterprise;analysis
Abstract: Práce se zabývá tématikou využití francouzštiny ve firmě a jejím cílem je zanalyzovat situace ve firmách z hlediska využití francouzského jazyka a dále zjistit případné nedostatky v této oblasti. Pro získání informací nezbytných k vypracování této práce byly osloveny dvě firmy, které dodaly všechny potřebné informace. Většina práce je založená právě na těchto informacích, obdržených od daných firem při jejich návštěvě. Při této návštěvě byl nasbírán dostatek materiálů a informací od samotných zaměstnanců, či z prezentací, které obsahovaly hlavně obecné údaje firmě. Text je složený ze tří hlavních částí, přičemž první část se zabývá pouze prezentací a detailním popisem firmy. Ve druhé části jsou již použity informace získané od zaměstnanců firem a text je již více zaměřený na francouzský jazyk a jeho využití v dané firmě. Třetí část pracuje hlavně s výsledky dotazníku, který nabídl informace a názory od relativně velkého počtu zaměstnanců. Na základě výsledků tohoto dotazníku a již zpracovaných informací byl vytvořen závěr, doplněný o určité návrhy na vylepšení v oblasti využití francouzštiny. Práce je ještě doplněná glosářem speciálních francouzských výrazů z oblasti podniku a je zde také přiložen dotazník, který byl využit k získání příslušných informací od zaměstnanců.
Abstract in different language: This bachelor thesis is occupy with a problematic of using French language in Czech subsidiaries of international French enterprises. The main objective of this work is to analyze the situation of using French language, evaluate the potentials shortages and propose some solution of this shortages. For this purpose, two companies was chosen and they provided all the necessary information for making this bachelor thesis. Majority of this work is based just on this information end experiences provided by employees. The bachelor thesis is collected of three main parts. The first part is a presentation of the company. It´s a theoretical part and it describes the field of operation of the company and the position of studied Czech subsidiary within the whole of subsidiaries of this international company. For making the second part was already used the information provided by employees of enterprises and there are described all the process during which the French language is used. The third part is occupied mainly by the results of the questionnaire which was distributed to employees of enterprises to acquisition a general compulsory information about the situation concerning using of French language. On the base of this results was created a conclusion and some proposals to improvement the situation about French language was mentioned. This work is also accompanied by the glossary of special French expressions for business, translation of some official document used by employees and by the questionnaire which was distributed to the companies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jan Svoboda.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Posudek vedouciPosudek vedoucího práce696,41 kBUnknownView/Open
oponent-Posudek oponentPosudek oponenta práce1,42 MBUnknownView/Open
obhajoba-Svoboda_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce612,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.