Title: Česká a slovenská identita po rozpdadu Československa.
Other Titles: Czech and Slovacian Identity After Desintegretion of Czechoslovakia
Authors: Pavlíčková, Gabriela
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Váně, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19605
Keywords: identita;sebeporozumění;identifikace;sociální lokace;čech;slovák
Keywords in different language: identity;self-understanding;identification;social location;czechs;slovaks
Abstract: Cílem práce je zjistit, jak Češi a Slováci vymezují své identity po rozpadu Československa. Snažím se nalézt kritéria, která jsou určující pro vymezení Čechů ze strany Slováků a Slováků ze strany Čechů. Tato kritéria vzájemně porovnávám a hledám podobnosti a odlišnoti Klíčovým koncem se pro mě stal koncept identity. Ve své práci vycházím převážně z děl Jenkinse, ale převážně z Brubakera a Coopera, jelikož nabízejí možné alternativy, které lze použít místo nejednoznačného termínu identita.
Abstract in different language: The aim of this paper is to find out how Czechs and Slovaks define their identities after desintegration of Czechoslovakia. I´m trying to find standards which are fundamental for definition Czech´s identity from the point of view of Slovaks and vice versa. I comparate this definition and seeking similarties and differences. The key concept in this paper is concept of identity. The base of this paper are works of Jenkins, Brubaker and Cooper. They offer some alternatives which can be apply instead of the term identity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlickova_Gabriela_ Bakalarska_Prace.pdfPlný text práce243,32 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pavlickova_vedouci.docPosudek vedoucího práce28 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Pavlickova (oponent).docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-pavlickova.JPGPrůběh obhajoby práce114,26 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.