Title: Dělba práce v kontextu open source softwaru
Other Titles: The division of labor in the context of open source software
Authors: Frank, Tomáš
Advisor: Kobes, Tomáš
Referee: Kalvas, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19609
Keywords: dělba práce;émile durkheim;open source;software;proprietární;restitutivní právo;organizace;autorské právo;Linux
Keywords in different language: division of labor;émile durkheim;open source;software;proprietary;restitutive law;organization;copyright;Linux
Abstract: Bakalářská práce se věnuje tématu open source softwaru podle konceptu společenské dělby práce od Émila Durkheima. Soudobá společenská dělba práce otevírá v současné společnosti nový způsob uvažování o bezprecedentních formách organizace, které v jejím důsledku vznikají. Cílem této práce tak bude postihnout Durkheimův koncept společenské dělby práce v kontextu rozvíjejícího se fenoménu jménem open source software, který svým principem proměňuje pojetí dělby práce z hlediska organické společnosti a naznačuje tak možné budoucí formy nového společenského uspořádání. Vývoj otevřeného softwaru se totiž stal něčím, co zcela neodpovídá Durkheimově vymezení moderní společnosti, kterou charakterizuje z perspektivy organické solidarity vyznačující se restitutivní formou práva. Za pomocí případových studií provedu komparaci a analýzu open source a proprietárního softwaru z hlediska jejich odlišné organizace. Dále se budu zaobírat koncepcí autorských práv a duševního vlastnictví, které tvoří pomyslnou hranici mezi svobodným a proprietární softwarem.
Abstract in different language: My bachelor's thesis focus on the division of labor in the context of open source software. I will describe the historical importance of the social division of labor in the context of sociology. Social division of labor according to Durkheim conception fulfils the function of form of social solidarity. An important criterion for Durkheim's solidarity is distinction constituted by rights. I will describe a brief history of OSS from phreaking, hacking to the initial theft. Open source is characterized by freely used, changed, and shared by anyone. That is main difference between OSS and proprietary software, which is copyrighted. I will also describe the division according to type of organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas_Frank_2015_bp.pdfPlný text práce745,11 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Frank-vedouci.docPosudek vedoucího práce33,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Frank_oponent.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-frank.JPGPrůběh obhajoby práce59,82 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.