Název: Vliv vzdělanostního gradientu na riziko rozvodu a jeho proměna v čase na území České republiky
Další názvy: The effect of educational gradient on divorce risk and its changes in time in the Czech Republic
Autoři: Hamsová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Štípková, Martina
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19610
Klíčová slova: rozvod;vzdělání;vzdělanostní gradient
Klíčová slova v dalším jazyce: divorce;education;educational gradient
Abstrakt: Bakalářská práce zkoumá vliv vzdělanostního gradientu na riziko rozvodu v České republice. Jejím cílem je zjistit, jaký vliv má nejvyšší dosažené vzdělání na uskutečnění rozvodu, zda se trendy proměňují v čase a zda efekt dosaženého vzdělání působí silněji u mužů, či u žen. Teoretická část výzkumu je opřena především o Beckerovu ekonomickou teorii, a Goodeovu teorii rozvodu, na které navazují další výzkumy, včetně těch z českého prostředí. Metodou je kvantitativní analýza sekundárních dat z pramenného díla ČSÚ Pohyb obyvatelstva a ze sčítání lidu. Analýza pokrývá období 1980-2012.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focuse on the impact of educational gradient in risk of divorce in the Czech Republic. Its aim is to find out the transformation of the educational gradient in the risk of divorce, its changes in time and the difference in trends between the group of men and group of women. The theoretical part of the research is supported primarily by Becker's economic theory, and the divorce theory of Goode, which is followed by additional studies, including those from the Czech environment. The method is quantitative analysis of secondary data from CSU "Pohyb Obyvatelstva" and the data from census. The analysis covers the period 1980-2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martina Hamsova_Bakalarska prace.pdfPlný text práce602,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-hamsova_ved.docPosudek vedoucího práce42 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Hamsova_oponent.docxPosudek oponenta práce25,77 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
obhajoba-Hamsova.JPGPrůběh obhajoby práce85,1 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19610

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.