Název: Sexualita u transsexuálů FtM
Další názvy: Sexuality of transsexuals FtM
Autoři: Marků, Vojta
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Sloboda, Zdeněk
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19617
Klíčová slova: sexualita;transsexualita ftm;gender;genderová identita;heteronormativita;binární genderový řád;genderové stereotypy;genderové normy;fenomenologie
Klíčová slova v dalším jazyce: sexuality;transsexuality ftm;gender;gender identity;heteronormativity;binary gender system;gender stereotypes;gender norms phenomenology
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá sexualitou u transsexuálů FtM. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem transsexuálové (FtM) prožívají svoji sexualitu, jakým způsobem se vztahují k normám ženské a mužské sexuality, jak je vnímají a sami konstruují a zda se proměňuje jejich vyjádření sexuality během přeměny. Práce z velké části vychází z Foucaultových Dějin sexuality. Kvalitativní výzkum je uchopen jako fenomenologické zkoumání, vychází z rozhovorů se 14 lidmi, kterým byla diagnostikována transsexualita.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with sexuality of transsexuals FtM. The purpose of this thesis is to examine how transsexuals (FtM) experience their sexuality, how they relate to standards of female and male sexuality, how they perceive and construct their identity and if their expression of sexuality has changes in the process of their transition to opposite gender. Theoretical part is largely based on Foucault's The History of Sexuality. The research is based on qualitative methodology and consists of phenomenological examination. 14 people who have been diagnosed as transsexuals participated in this research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marku_BP_2015.pdfPlný text práce451,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Marku-posudek_vedouci.docPosudek vedoucího práce42,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Marku-op.pdfPosudek oponenta práce47,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-marku.JPGPrůběh obhajoby práce80,23 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19617

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.