Název: Role prarodičů v neúplných rodinách
Další názvy: The role of grandparents in single-parent families
Autoři: Sekaninová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Štípková, Martina
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19623
Klíčová slova: matky samoživitelky;prarodiče;neúplná rodina;mezigenerační vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: single mothers;grandparents;single-parent family;intergenerational relationships
Abstrakt: Tématem bakalářské práce jsou prarodiče v neúplných rodinách. Cílem práce je pomocí kvalitativního výzkumu zmapovat situaci matek samoživitelek v českém prostředí a zjistit, jakou roli prarodiče zastávají v neúplných rodinách, kde dítě je svěřeno do péče matky. Teoretickými východisky textu je popsání situace matek samoživitelek a role prarodičů v neúplných rodinách, kde věnuji pozornost pomoci, kterou prarodiče poskytují matkám samoživitelkám, a dále se věnuji vztahu prarodičů s vnoučaty po rozvodu/rozpadu partnerství. Práce využívá metody tematické analýzy a klade si za cíl identifikovat klíčová témata, která z rozhovorů vyplynou.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is grandparents in single-parent families. The aim of the bachelor thesis is to use qualitative research to map the situation of single mothers in the Czech Republic and find out what role grandparents have in single-parent families where a child is placed under the care of the mother. The theoretical approach of the text is to describe the situation of single mothers and the role of grandparents in single-parent families, where I focus on assistance that grandparents provide to single mothers, and also discusses the relationship of grandparents with grandchildren after divorce/separation of partnership. The thesis uses the method of thematic analysis and its aim is to identify key themes from interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sekaninova_Jitka_2015.pdfPlný text práce554,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Sekaninova-posudek_vedouci.docPosudek vedoucího práce42 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-sekaninova_op.docPosudek oponenta práce43 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-sekaninova.JPGPrůběh obhajoby práce41,69 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19623

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.