Title: Role prarodičů v neúplných rodinách
Other Titles: The role of grandparents in single-parent families
Authors: Sekaninová, Jitka
Advisor: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Referee: Štípková, Martina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19623
Keywords: matky samoživitelky;prarodiče;neúplná rodina;mezigenerační vztahy
Keywords in different language: single mothers;grandparents;single-parent family;intergenerational relationships
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou prarodiče v neúplných rodinách. Cílem práce je pomocí kvalitativního výzkumu zmapovat situaci matek samoživitelek v českém prostředí a zjistit, jakou roli prarodiče zastávají v neúplných rodinách, kde dítě je svěřeno do péče matky. Teoretickými východisky textu je popsání situace matek samoživitelek a role prarodičů v neúplných rodinách, kde věnuji pozornost pomoci, kterou prarodiče poskytují matkám samoživitelkám, a dále se věnuji vztahu prarodičů s vnoučaty po rozvodu/rozpadu partnerství. Práce využívá metody tematické analýzy a klade si za cíl identifikovat klíčová témata, která z rozhovorů vyplynou.
Abstract in different language: The topic of this thesis is grandparents in single-parent families. The aim of the bachelor thesis is to use qualitative research to map the situation of single mothers in the Czech Republic and find out what role grandparents have in single-parent families where a child is placed under the care of the mother. The theoretical approach of the text is to describe the situation of single mothers and the role of grandparents in single-parent families, where I focus on assistance that grandparents provide to single mothers, and also discusses the relationship of grandparents with grandchildren after divorce/separation of partnership. The thesis uses the method of thematic analysis and its aim is to identify key themes from interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sekaninova_Jitka_2015.pdfPlný text práce554,37 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Sekaninova-posudek_vedouci.docPosudek vedoucího práce42 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-sekaninova_op.docPosudek oponenta práce43 kBMicrosoft WordView/Open
obhajoba-sekaninova.JPGPrůběh obhajoby práce41,69 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.